Llyfrnodi

Nodwedd llyfrnodi ddim yn gweithio 

Rydym yn ymwybodol bod ein defnyddwyr yn cael problemau wrth ddefnyddio'r nodwedd llyfrnodi ar bob prosiect ar ein gwefan Torf LLGC. Rydym yn ymchwilio i hyn ac yn edrych ar ffyrdd o ddatrys y mater. 

Mae llawer o ddefnyddwyr wedi gallu gweithio o gwmpas y broblem hon drwy ddilyn y camau isod. 

  

 Cam 1 – cofnodwch ac arbedwch ID y dudalen 

  

Cam 2 - Gwnewch nodyn o'r URL 

Cam 3